De Standaard


2011-03-16    

 • Reporter: Pieter Huyberechts 
 • Date: 2011-03-16
 • Score: 10
 • Link to Article: http://destandaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=7N37JBMQ (also reported in Het Nieuwsblad)
 • Reporting faults and errors: Bare-faced racism, insane logical and factual errors
 • Description: 
  Japanners weten van niets
  Japanese don't know what's happening

  TITLE 2
  In Tokio blijft iedereen kalm
  Gebrekkige communicatie over gevaar van situatie
  Everybody stays calm in Tokyo
  Insufficient communication about situational danger

  Een absoluut horrorscenario lijkt in de maak.
  Absolute horror scenario develops.

  Het zou mij sterk verbazen of de inwoners hier deftig geïnformeerd zijn over wat er zich noord-, oost- en nu ook zuidwaarts van hen echt afspeelt.
  I would be surprised if the inhabitants are well informed about what's happening North, East and South of them.

  In dit land van schrijnende crisiscommunicatie weet je niet meer wat te geloven.
  In this country of lacking crisis communications you don't know what to believe anymore.

  Ik spring op de eerste trein naar de luchthaven en vraag enkele Japanners waarom ze in godsnaam niet massaal op de vlucht slaan. Kijken ze niet naar het nieuws?
  I jump on the first train to the airport and ask some Japanese why they don't all flee. Don't they watch the news?

  Ze hadden wel al vaag gehoord dat er in Sendai 'iets ergs' gebeurd was. Als ik hen foto's laat zien van de puinhoop die de tsunami daar heeft aangericht, trekken ze grote ogen. Dat er nu ook een levensbedreigende radioactieve wolk op hen afkomt, lijkt hier niemand echt te beseffen.
  They vaguely had heard about 'something bad' happening in Sendai. When I show them pictures of the carnage caused by the tsunami they open their eyes in surprise. Nobody seems to realize the fact that a life threatening radioactive cloud is heading their way.
  [The author seems to have issues with the language barrier not to mention his own delusions]

  Op de luchthaven zie je heel wat buitenlanders die wél het zekere voor het onzekere hebben genomen. Samen met enkele tientallen Japanners, duidelijk van rijkere afkomst.
  At the airport foreigners are rather safe than sorry. Together with tens of Japanese, clearly of richer descent.

  En met de wagen het land verlaten is door de benzineschaarste niet evident.
  And leaving the country by car is not easy because of lack of petrol.
  [Even in good conditions it is hard to leave an island nation by car]

  Maar onzeker in de luchthaven lijkt me nog steeds beter dan onwetend in de hoofdstad.
  But uncertain at the airport is still better than ignorant in the capital.
 • JPquake Editor: AHM

Comments